Living & lifestyle

เวลานอนจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรบ้างต่อเรา
20.04.2020

เวลานอนจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรบ้างต่อเรา

นการนอนเป็นเรื่องที่สำคัญในอันดับต้นๆ สำหรับบางหลายอาจจะไม่คิดว่าการนอนนั้นสำคัญ ก็แค่นอนหลับเฉยๆ และช่วงนี้ทุกคนต้อง#WFH หรือ WORK FROM HOME ทำให้เราไม่สนใจเรื่องการนอนเลย เพราะเราอยู่บ้านตลอดทั้งวัน ทำให้การจัดการเรื่องการนอน
Read more