ถ้าหากพูดถึงบ้านทาวน์โฮม สำหรับบางคนอาจจะเป็นคำใหม่ บ้านทาวน์โฮมอะไรคือ แตกต่างกันกับบ้านธรรมดาอย่างไร บ้านทาวน์โฮมนั้นมีประวัติ และพัฒนามาจากบ้านประเภทไหนในอดีต

บ้านทาวน์โฮมในปัจจุบันนั้นมีความเป็นมาด้วยตัวของมันเอง ต้นกำเนิดบ้านทาวน์โฮมนั้นพัฒนามาจากบ้านแถว ซึ่งในอดีตบ้านแถวนั้นเป็นบ้านที่ติดริมแม่น้ำ หรือตามคลองต่างๆ โดยจะใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำเป็นหลัก ส่วนบ้านอีกประเภทหนึ่งคือบ้านที่ใช้การสัญจรบนถนนเป็นหลัก โดยพื้นที่บริเวณบ้านจะติดทั้งแม่น้ำคันคลองและติดกับถนน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบกิจการการค้าขาย ซึ่งในอดีตจะใช้วัสดุที่เป็นไม้ในการสร้างบ้านเรือนต่างๆ เป็นหลักเกือบทั้งหลัง โดยจะใช้แค่ไม้เป็นตัวกั้นบริเวณในการแบ่งบ้านแต่ละหลัง โดยจะใช้ผนังกั้นร่วมกันระหว่างบ้านทั้งสองหลัง รวมถึงทั้งหลังคาที่ใช้ร่วมบริเวณเดียวกัน จนในปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาวิธีก่อสร้างโครงสร้างบ้านให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น และใช้วัสดุที่คงทน อย่างเช่น อิฐ ปูน หรือคอนกรีตที่มีคุณภาพ เหมือนอย่างในปัจจุบัน

ทาวน์โฮมกับบ้านทาวน์เฮ้าส์ นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร?

ถ้าหากพูดถึงสิ่งก่อสร้างที่นอกเหนือจากคำว่าบ้านแล้ว ก็มักจะนึกถึงทาวน์เฮ้าส์เสมอ แล้วจึงนึกถึงทาวน์โฮม แต่ความเป็นจริงแล้วทั้งทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างชนิดเดียวกัน เพียงแต่ว่า ทาวน์เฮ้าส์นั้น จะเป็นที่รู้จักหรือถูกเรียกมาก่อน เพราะมาจากการเรียกชื่อบ้านที่เป็นลักษณะบ้านแถว ตามแบบวัฒนธรรมชาวตะวันตก เลยจึงทำให้มีคำว่าทาวน์โฮมถูกใช้งานในภายหลังมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่แล้วการเรียกชื่อประเภทของบ้านนั้นมักจะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายว่าจะเรียกชื่อสินค้าให้มีความแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าหากอ้างอิงตามหลักข้อกฎหมายแล้วล่ะก็ จะไม่พบคำว่า ทาวน์เฮ้าส์ หรือ คำว่าทาวน์โฮม โดยจะพบคำว่า ตึกแถว หรือ ห้องแถว เป็นส่วนมาก

เมื่อปี พ.ศ. 2523 จะพบได้ว่าที่อยู่อาศัยประเภทที่เป็นทาวน์โฮมนั้นจะเป็นที่นิยมเป็นอันดับต้นๆของการสร้างอสังหาริมทรัพย์ เพราะเนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขนาดที่อยู่อาศัยแล้ว ทาวน์โฮมถือว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 1 ใน 3 ของตลาดที่อยู่อาศัยทั้งหมด เนื่องจากทาวน์โฮมนั้นมีโครงสร้างที่แข็งแรงและใช้วัสดุที่ดี มีราคาไม่แพง ทำให้เจาะกลุ่มผู้ที่ต้องการอยากมีที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ที่มีรายได้มาก หรือมีรายได้น้อย